Lubelski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych             w Polsce
Historia

Lublin należy do pionierów medycyny rodzinnej w Polsce. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie wspólnie z Akademią Medyczną w Krakowie i CMKP w Warszawie wygrał konkurs zorganizowany przez MZiOS na ułożenie programu specjalizacji i szkolenia z zakresu medycyny rodzinnej. Lech Panasiuk i Jerzy Lipka należeli do pierwszej szóstki polskich lekarzy przeszkolonych w ramach programu PHARE w dziedzinie medycyny rodzinnej na stażach zagranicznych.
W 1994 r. na terenie obecnego województwa lubelskiego było jedynie 3 lekarzy rodzinnych, w 1998 r. już 300, w 2000 r. – 550, a w 2002 r. – 700 kolejnych.

Pierwszy terenowy oddział powstał w Lublinie w 1996 r., w 1998 r. powstały oddziały w Chełmie, Białej Podlaskiej i Zamościu, w 2001 r. w Biłgoraju i Hrubieszowie, a w 2002 r. w Krasnymstawie. W chwili obecnej w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim zrzeszonych jest ponad550 lekarzy.

Stale organizowane są spotkania naukowo-szkoleniowe. Jako koronne wydarzenia w zakresie działalnościnależy wymienićIV Ogólnopolską Konferencję Lekarzy Rodzinnych poświęconą "Aspektom etyczno-prawnym w pracy lekarza rodzinnego", w której wzięło udział ponad 500 lekarzy rodzinnych; przybyli także przedstawiciele władz województwa, liczni posłowie i senatorowie.

Drugim obszarem działalności Oddziału Lubelskiego była prywatyzacja POZ. W 1999 r. do kontraktu z Lubelską Regionalną Kasą Chorych przystępowało 75 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarzy rodzinnych, w 2000 r. już 175, w 2001 r. – 250. Obecnie na terenie województwa jest ponad 400 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i praktyk lekarzy rodzinnych.

Kontakty z LRKCH stanowiły trzeci obszar działań oddziału. Zespół negocjacyjny dyskutował o treści umów na świadczenia z zakresu POZ, a także o wysokości stawki kapitacyjnej. Jednym z największych sukcesów negocjacyjnych było uzgodnienie wyższej stawki kapitacyjnej dla lekarzy ze specjalizacją z zakresu medycyny rodzinnej.

Spośród tych, którzy przyczynili się do sukcesu medycyny rodzinnej w tym rejonie Polski na pierwszym miejscu należy wymienić prof. M. Latalskiego, jednego z twórców KLRwP, pierwszego koordynatora Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Lublinie i wieloletniego Specjalistę Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.
Funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Oddziału KLRwP pełni dr n. med. L. Panasiuk, który jest także koordynatorem Regionalnego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Lublinie oraz Specjalistą Wojewódzkim w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.
O popularności liderów KLRwP i profesjonalizmie zawodowym świadczą wyróżnienia oraz nagrody przyznawane – co szczególnie cieszy – przez pacjentów.
Jednak największym sukcesem Lubelskiego Oddziału KLRwP było zintegrowanie środowiska lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.